Communicatiebeleid van de POM

De POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij, het provinciaal agentschap dat het economisch beleid uitvoert) heeft naar mij geluisterd. Daarom kan ik hierover geen persbericht schrijven, maar wordt het een blogstukje. Ik had nochtans al een mooie titel in gedachten ‘POM verspilt xx euro (het bedrag stond nog niet vast) aan eigen bekendheid’. Maar het is natuurlijk beter om te kunnen schrijven dat je invloed gehad hebt op het beleid dan te moeten aanklagen in de pers wat verkeerd loopt.

Wat is er aan de hand? Al meer dan een jaar werkt de POM aan doelstellingen (of KPI’s – kritische prestatie-indicatoren – in het kader van hun exponentiële werking, geïnspireerd op de Exponential Academy van de Singularity University in de USA. Maar voor de rest zal ik jullie de hippe managementtaal besparen). Een aantal van die doelstellingen slaan op de eigen bekendheid: de POM wilde oorspronkelijk dat tegen 2020 zowel 30% van de West-Vlaamse ondernemers als van het ruime publiek wist wat de POM was en deed.  Dat was het eerste absurde idee: hetzelfde bereik nastreven bij ondernemers als bij het ruim publiek voor een organisatie die rond economie werkt. Ik pleitte meteen (en kreeg navolging bij NVA) om dé West-Vlaming niet als doelgroep te nemen, maar enkel ondernemers en ondernemingen.

Het provinciebestuur heeft veel ervaring met het promoten van zichzelf. Zo is in het budget 2018 maar liefst 1,3 miljoen euro voorzien voor ‘publiciteit, promotie en voorlichting’, met onder andere een groot bedrag voor aankopen promotionele ruimte, dit wil zeggen advertentieruimte of andere zichtbaarheid aankopen bij grote evenementen puur om zichzelf in de picture te zetten. Daarnaast is dat natuurlijk een methode om bevriende organisaties nog wat subsidies toe te stoppen maar het zo niet te noemen, nu de provincies oa rond sport en cultuur geen bevoegdheden meer zal hebben. Niet toevallig is het bedrag dat hieraan besteedt wordt, de laatste jaren sterk gestegen. Voor Groen is dit de verkeerde prioriteit: een overheid moet geen reclame maken voor zichzelf, maar met inhoud zijn relevantie aantonen. En ondanks het vele geld en middelen dat hierin gestoken wordt, lukt het zelfs voor de provincie niet om goed door te dringen bij de bevolking en de beleidsmakers op andere niveau’s over wat de provincie precies doet.

Dus voor de POM zou dat al helemaal een onmogelijke opdracht worden. Bij de laatste fase, de doelstellingen koppelen aan de budgetten, bleek dat ook. Uit een bevraging bleek dat zelfs bij ondernemers, wat de belangrijkste doelgroep zou moeten zijn van de POM, de bekendheid maar 13% bedraagt. De keuze werd dan ook heel terecht gemaakt om hierop in te zetten voor communicatie en naambekendheid, en niet op het algemene publiek. Maar het zal van de deputé wellicht met tegenzin geweest zijn dat deze doelstelling geschrapt werd, want daarvoor verdedigde hij stevig deze keuze.

Daarna is het tijd voor een tweede punt: de POM is sterk in het uitvinden van allerhande ‘producten’ die dan een afzonderlijke ‘hippe’ naam krijgen. West-deal is het strategisch plan voor economische ontwikkeling van West-Vlaanderen; NV ’t Werkpand biedt de huisvestingsfaciliteiten aan voor (startende) ondernemers, er zijn de Fabrieken voor de Toekomst, TUA West of in het lang de Technische Universitaire Alliantie,… en dan zijn er nog de namen van de vele Europese programma’s. Raak je er nog aan uit? Troost je, ik moet soms ook opzoeken welk project of product nu weer waarover gaat. Als je er niet dagdagelijks mee bezig bent, denk ik dat dit heel complex overkomt. Als de POM naambekendheid moet krijgen, zou het beter zijn om deze naam ook te gebruiken voor al deze producten. Deze commentaar op het communicatiebeleid van de POM werd meteen bevestigd: ‘Meneer Tavernier, u heeft een punt’.

Het is een klein voorbeeld van hoe constructieve, kritische oppositie wel degelijk een impact kan hebben. Zo kan ik alvast zeggen dat ik minstens 125.000 euro heb laten besparen of beschikbaar heb gemaakt voor nuttige doeleinden, want dat is het budget dat uitgetrokken wordt voor het communicatiebeleid naar de doelgroep van ondernemers. Voor een ruim publiek zal het wel niet minder geweest zijn. Mijn persoonlijke bijdrage aan de West-Vlaamse economie.

Advertenties