Mijn campagnebrief

Beste,


Zes jaar geleden was ik voor het eerst lijsttrekker voor de provincieraad en ondertussen dus bijna zo lang provincieraadslid. Bij die vorige verkiezingscampagne kwam ik iemand tegen die mij kende uit mijn jeugdbewegingsjaren.

En die vertelde mij: ‘Ik wist nog niet op wie te stemmen voor de provincie, maar nu ik weet dat jij kandidaat bent, is mijn keuze gemaakt. Bij jou ben ik tenminste zeker dat je er hard zult voor werken.’

Ik denk niet dat de man ontgoocheld zou zijn. De afgelopen jaren heb ik mij inderdaad volop ingezet om het leven van de West-Vlaming aangenamer te maken.

Door ervoor te pleiten de wandel- en fietsinfrastructuur te verbeteren en uit te breiden. Om de open ruimte te beschermen. Meer aandacht te hebben voor natuur binnen en buiten de provinciedomeinen. In te zetten op een leefbaar inkomen voor de familiale landbouwer in plaats van grootschaligheid en industrialisering.

Door te ijveren voor een actief klimaatbeleid. Onze ligging aan zee maakt dit tot een extra uitdaging, maar biedt ook economische troeven om jobs te creëren. Waarbij we inzetten op propere energie en een groene economie die producten maakt in plaats van ze alleen te vervoeren.

Kies jij ook voor een menselijker, eerlijker en gezonder provinciebestuur? Ik sta klaar om mij daar nog eens 6 jaar voor in te zetten. Hopelijk kan dat met jouw steun en stem!

Warme groeten,
Maarten

PS Lees onze 12 speerpunten voor West-Vlaanderen op http://www.groenwestvlaanderen.be.

Advertenties