Bezwaarschrift dempen Oude Leie-arm Wielsbeke

Bezwaarschrift dempen Oude Leie-arm Wielsbeke, dossier OMV2019045267

Beste,

Bij deze wens ik bezwaar in te dienen voor dit dossier. Het is onaanvaardbaar dat een bestaande oude Leie-arm zou gedempt worden.
De Vlaamse overheid slaagt er niet in om de doelstellingen van 500 ha natte natuur te realiseren in het kader van het rivierherstel Leie, noodzakelijk om de infrastructuurwerken aan de rivier te compenseren.
Ook in het kader van het klimaatbeleid wordt vanuit de Vlaamse overheid de nadruk gelegd op ontharden en het vermijden van bijkomende betonnering van het landschap.
Het verwijderen van een bestaand waardevol stuk natte natuur voor verharding staat dan ook haaks op de bovenstaande doelstellingen.
Het dossier vermeldt dat de oppervlakte te realiseren wetland (3000 m2) kleiner is dan de oppervlakte van de bestaande oude Leie-arm (8800 m2). Dit kan dus nooit volstaan als voldoende compensatie voor het opvullen van een zone gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
Er wordt in het dossier niet aangetoond dat het voorziene compensatievoorstel de biodiversiteit die verloren gaat in het huidige gebied met water en beplanting, volwaardig kan compenseren. Een deel van de gronden die in aanmerking komen voor compensatie is een voormalige stortplaats, waardoor de mogelijkheden tot natuurinrichting voor natte natuur beperkt is, tenzij er eerst een sanering uitgevoerd wordt.
Ik vraag dan ook om de vergunning voor wat betreft het luik dempen van de oude Leie-arm en rooien van bomen niet te verlenen.
Het gedeelte natuurcompensatie kan wel vergund en gerealiseerd worden in het kader van de doelstellingen van het rivierherstel. Het is immers niet aanvaardbaar dat de natuurbestemming van natuurgebied enkel gerealiseerd wordt om te dienen als compensatie voor natuur die elders verdwijnt.

(naam & adres)

Het bezwaar indienen kan digitaal via het omgevingsloket met deze rechtstreekse link naar het dossier of per brief gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke.

Een gedachte over “Bezwaarschrift dempen Oude Leie-arm Wielsbeke

  1. Beste Maarten, ik dank u oprecht dat u opkomt voor dat stuk puur natuur, alles moet wijken voor het grote geld, ik zal zeker ook deze bezwaarbrief indienen, ik vond een artikel in de krant en daardoor dit gevonden, ik ben lid van natuurpunt, hoogdringendheid dat er voor moeder aarde wordt gezorgd !! dank, evita

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s